Author: Siti Zainab Abd Raof

Siti Zainab Abd Raof ialah seorang perunding takaful bersama Great Eastern Takaful, perancang harta pusaka bersama As-salihin Trustee Bhd dan perunding unit amanah & PRS bersama Manulife Asset Management Services. Kelayakan: Islamic Financial Planner.

Merancang Harta Pusaka Menerusi Hibah

Hibah. Perkataan ini memang menjadi bahan perbualan masyarakat kita sekarang. Rata-rata orang yang saya temui, sama ada melalui taklimat atau temu janji perseorangan, semuanya pernah dengar tentang hibah. Ramai yang berpendapat bahawa langkah menghibahkan terus harta, sama ada rumah atau segala aset lain, kepada penerima semasa masih hidup akan menyenangkan