Category: Ekonomi

Kaedah Memahami Krisis Hutang Besar

Ray Dalio, seorang billionnaire dan pengurus dana serta pemilik hedge fund Bridgewater Associates telah menulis sebuah buku bertajuk a Template for Understanding Big Debt Crises. (Kaedah Memahami Krisis Hutang Besar) yang diberikan secara percuma. Beliau menerangkan tentang kitaran hutang dalam ekonomi dan bagaimana ia akan berkembang sehingga menimbulkan krisis. Menurutnya