Definition och skillnader mellan uppgifter från första, andra och tredje part

Definition och skillnader mellan uppgifter från första, andra och tredje part

4,7 (93,33%) 6 röster

I reklamen är det viktigt att veta hur vi kan fokusera vårt budskap på en specifik målgrupp. Vi måste tydligt ha definierat vilken typ av användare som ska köpa vår produkt, genom specifika egenskaper eller mönster) som kan bygga upp profilen, silhuetten, av vår ideala köpare (buyer persona). Information om deras internetvanor, smak och aktivitet i kombination med sociodemografiska uppgifter hjälper oss att segmentera mycket mer exakt och är nyckeln till våra reklamkampanjer på internet.

Avseende det sätt på vilket vi samlar in dessa uppgifter kan vi klassificera dem i tre grupper: förstapartsdata, sekundärpartsdata och tredjepartsdata. Varje typ av data har sina särdrag och vi måste tänka på dem på olika sätt. Vill du känna till dem?

Första, andra och tredje partsuppgifter

Vad är första partsuppgifter?

Denna typ av uppgifter är uppgifter som förvärvas ”i första hand” av annonsföretaget. Det vill säga information som samlas in från egna källor, t.ex. via företagets webbplats, sociala medier, CRM…

Denna data kan innehålla information om vad dina kunder gillar och inte gillar. De är mycket användbara eftersom de kommer från en egen källa och vi kan vara säkra på att de är tillförlitliga. Dessutom är det data som hämtas från våra potentiella kunders interaktion med vårt varumärke. De är användare som har gått in på webbplatsen, varit intresserade av produkten eller tjänsten, lämnat sina uppgifter eller redan är kunder.

De är mycket användbara för remarketingkampanjer. Om vi har användare som kommer till vår webbplats för att läsa vårt innehåll, men lämnar den utan att vidta några åtgärder, kan vi påverka dem med en särskild ad hoc-annons för att uppmuntra till konvertering.

First Party Data har många fördelar. De är ”gratis” och vi har råd att experimentera mer utan den risk som ligger bakom de uppgifter vi får från externa företag. De medför i princip inga ytterligare kostnader utöver underhållet av den källa från vilken de erhålls (uppbyggnad och underhåll av webbplatsen, formuläret, ansökan etc.). Även om det är nödvändigt (beroende på volymen) att ha ett kvalificerat team som hanterar data och vet hur man tolkar informationen för en korrekt tillämpning inom digital marknadsföring.

Vad är Second Party Data?

Second Party Data är kända som ”second hand”-data, eftersom de erhålls genom utbyte med ett annat företag. Utbytet kan ha en viss ekonomisk aspekt. Företag med kompletterande produkter eller tjänster kan, med användarnas uttryckliga samtycke, utbyta uppgifter med varandra.

En webbplats för bokning av boende kan till exempel använda uppgifter från en webbplats för bokning av flygresor. Eftersom den användare som reser sannolikt behöver en plats att tillbringa nätterna under sin vistelse och därför kan vara intresserad av annonser för hotell, lägenheter etc.

Sekundärdata är det perfekta komplementet till vår egen data, eftersom vi kan utöka målgruppen till ett större antal användare inom vår målgrupp. Med smak, vanor och intressen som liknar våra användares.

Second Party Data har inte använts i någon större utsträckning i vårt land. De har nu också ett stort handikapp. Den nya förordningen om dataskydd, RGPD eller GDPR, har lämnat dessa datasegment i ett komplicerat juridiskt limbo.

gdpr

Vad är tredjepartsdata?

Data från tredje part är data från tredje part som erhålls från källor som ligger helt utanför annonsören, vanligtvis från dataleverantörer.

Dessa data kan erhållas i stor skala, och är redan utvalda, bearbetade och segmenterade enligt målgruppstyp. Fördelen med att skaffa data från tredje part är den stora mängd information som företaget kan få. De ger en stor täckning av en specifik målgrupp och är mycket användbara för beteendesegmentering. Företaget kan bara få en viss typ av publik som intresserar det i enlighet med dess målgrupp. Användare med en viss ålder, kön, intressen, plats etc. Uppgifter från tredje part är dock också tillgängliga för alla som vill ha dem. Därför har konkurrenterna också tillgång till dem och de kan vara av mindre värde om vi inte använder dem på rätt sätt.

Och vi måste också veta hur segmenteringen av data går till. Ibland kommer vi att hitta användare som klassificeras i en viss profil (t.ex. pojkar över 25 år) genom den typ av sidor som de besöker, även om det inte är säkert att alla dessa användare tillhör den profilen. Det är mycket viktigt att uppgiftslämnaren låter oss validera denna information. Du kan läsa om hur köp och försäljning av data från tredje part regleras i Spanien i den här guiden som utarbetats av IAB Spain.

Är det klart för dig?

Nu när du känner till de tre typerna av data som du kan använda i dina kampanjer uppmanar vi dig att börja tillämpa dem i praktiken. Optimera din budget genom att använda olika informationskällor och få så många konverteringar som möjligt.

Om du har några frågor kan du kontakta oss. Glöm inte att besöka vårt lexikon för digital reklam för att klargöra alla begrepp du behöver.