Definice a rozdíly mezi daty první, druhé a třetí strany

Definice a rozdíly mezi daty první, druhé a třetí strany

4,7 (93,33%) 6 hlasů

V reklamě je životně důležité vědět, jak zaměřit naše sdělení na konkrétní publikum. Musíme mít jasně definovaný typ uživatele, který by si měl koupit náš produkt, prostřednictvím specifických charakteristik nebo vzorů), které by vytvořily profil, siluetu našeho ideálního kupujícího (kupující persona). Informace o jejich internetových návycích, vkusu, aktivitě nám v kombinaci se sociodemografickými výřezy pomáhají mnohem přesněji segmentovat a jsou klíčem k našim reklamním kampaním na internetu.

Podle způsobu získávání těchto dat je můžeme rozdělit do tří skupin: Data první strany, Data druhé strany a Data třetí strany. Každý typ dat má svá specifika a musíme o nich přemýšlet jinak. Chcete je znát?

data první, druhé a třetí strany

Co jsou data první strany?

Tento typ dat je takový, který reklamní společnost získává „z první ruky“. Tedy informace, které shromažďuje z vlastních zdrojů, například prostřednictvím webových stránek společnosti, sociálních médií, CRM…

Tato data mohou zahrnovat informace o tom, co se vašim zákazníkům líbí a nelíbí. Jsou velmi užitečné, protože pocházejí z vlastního zdroje a můžeme si být jisti, že jsou spolehlivé. Kromě toho se jedná o data získaná z interakce našich potenciálních zákazníků s naší značkou. Jsou to uživatelé, kteří vstoupili na webové stránky, měli zájem o produkt nebo službu, mohli zanechat své údaje nebo jsou již zákazníky.

Jsou velmi užiteční pro remarketingové kampaně. Pokud máme uživatele, kteří přišli na naše webové stránky, aby si přečetli náš obsah, a odešli, aniž by provedli jakoukoli akci, můžeme je ovlivnit specifickou reklamou, která podpoří konverzi.

Data první strany mají mnoho výhod. Jsou „zdarma“ a my si můžeme dovolit více experimentovat bez rizika, které se skrývá za daty získanými od externích společností. A priori s nimi nejsou spojeny žádné další náklady kromě údržby zdroje, z něhož jsou získávány (vytvoření a údržba webových stránek, formuláře, aplikace atd.). I když je nutné (v závislosti na objemu) mít kvalifikovaný tým, který data spravuje a ví, jak informace interpretovat pro správnou aplikaci v digitálním marketingu.

Co jsou data druhé strany?

Data druhé strany jsou známá jako data „z druhé ruky“, protože se získávají výměnou s jinou společností. Výměna může mít určitou peněžní složku. Společnosti s doplňkovými produkty nebo službami si mohou s výslovným souhlasem uživatelů vzájemně vyměňovat údaje.

Například web pro rezervaci ubytování může používat údaje z webu pro rezervaci letenek. Protože uživatel, který cestuje, bude s největší pravděpodobností potřebovat místo, kde stráví noci svého pobytu, a proto ho mohou zajímat reklamy na hotely, byty apod.

Sekundární data jsou ideálním doplňkem našich vlastních dat z první ruky, protože můžeme rozšířit publikum na větší počet uživatelů v rámci naší cílové skupiny. S podobným vkusem, zvyky a zájmy jako naši uživatelé.

Data druhé strany se u nás zatím příliš nepoužívají. Nyní mají také velký handicap. Nové nařízení o ochraně osobních údajů, RGPD neboli GDPR, ponechalo tyto datové segmenty ve složité právní nejistotě.

gdpr

Co jsou to údaje třetích stran?

Data třetích stran jsou data „třetích stran“, která jsou získávána ze zdrojů zcela mimo zadavatele reklamy, obvykle od poskytovatelů dat.

Tato data mohou být získávána ve velkém rozsahu, již vybraná, zpracovaná a segmentovaná podle typu publika. Výhodou získávání údajů třetích stran je velké množství informací, které může společnost získat. Poskytují velké pokrytí určité cílové skupiny a jsou velmi užitečné pro behaviorální segmentaci. Společnost může získat pouze určitý typ publika, který ji zajímá podle její cílové skupiny. Uživatelé s určitým věkem, pohlavím, zájmy, polohou atd. Údaje třetích stran jsou však k dispozici také komukoli, kdo je chce získat. Proto k nim má přístup i konkurence, a pokud je nevyužijeme správně, mohou mít menší hodnotu.

Také musíme vědět, jak se provádí segmentace dat. Někdy najdeme uživatele, kteří jsou zařazeni do určitého profilu (např. chlapci starší 25 let) podle typu stránek, které navštěvují, i když není jisté, že všichni tito uživatelé patří do tohoto profilu. Je velmi důležité, aby nám poskytovatel údajů umožnil tyto informace ověřit. Jak je ve Španělsku upraven nákup a prodej dat třetích stran, si můžete přečíst v tomto průvodci, který připravila španělská pobočka IAB.

Je vám to jasné?

Když už znáte 3 typy dat, které můžete ve svých kampaních používat, doporučujeme vám, abyste je začali používat v praxi. Optimalizujte svůj rozpočet pomocí různých zdrojů informací a získejte maximum možných konverzí.

Pokud máte nějaké dotazy, můžete nás kontaktovat. A nezapomeňte navštívit náš slovník digitální reklamy, který vám objasní všechny potřebné pojmy.