Wat is het Verschil Tussen Rap en Hip Hop?

anon997480 15 januari 2017

Ik heb het idee dat de auteur zich nog op een instapniveau van het discours over dit onderwerp bevindt.

anon52831 zit in dit stuk nog het dichtst bij de waarheid. Het probleem is dat de twee termen in de loop der jaren (om verschillende redenen) door elkaar zijn gaan lopen en dat nieuwere/latere luisteraars niet in staat zijn om ze van elkaar te onderscheiden, deels vanwege commerciële definities gedicteerd door gevestigde labels die het willen verpakken en op de markt brengen voor een nieuw publiek zonder de esthetiek van een van beide te begrijpen of opzettelijk verkeerd voor te stellen, en deels omdat in vroegere dagen en nog steeds in mindere mate, het gebruik van de term ‘Rap’ of ‘Rap music’ om legitieme voorstanders van de cultuur en de muziek te beschrijven, verwarring schept.

Zoals anderen hebben verklaard, hebben KRS One en anderen als Rakim, Chuck D, Guru, Afrika Bambaataa, Kool Herc, et al, het zo gedefinieerd: “Rap is iets wat je doet, Hip Hop is iets wat je leeft.”

Dit is een basisuitleg, maar zal verloren gaan voor mensen die de cultuur niet begrijpen of er niet aan deelnemen. De Vijf Elementen, Emceeing (rappen wanneer het is doordrenkt met de andere elementen), BBoying (en de culturen daarbinnen), DJing (en produceren) en Graffiti (niet stencillen zoals populair gemaakt door artiesten als Banksy) worden allemaal verfraaid door het Vijfde Element: Kennis van de cultuur, die de geschiedenis, de politiek, de esthetiek en de conventies van de rest van het geheel omvat. Hoewel cultuur aan flux en verandering onderhevig is, is er altijd een vereiste geweest om elk element in de context van het Vijfde Element te beschouwen, om te informeren en authenticiteit vast te stellen.

Het is niet genoeg om te zeggen dat Rap (muziek) één element is, of dat Hip Hop slechts een culturele term is, want decennia later heb je nu een subgenre dat een andere esthetiek, politiek en conventies volgt en toepast dan die welke door de rest van de cultuur worden beoefend. Ook al wordt dit vaak ten onrechte omschreven als Hip Hop en vice versa, Rap (muziek) vertoont meerdere esthetieken, die vaak haaks staan op haar kernelementen, genoeg om het onherkenbaar te doen lijken van Hip Hop vormen die nog steeds beoefend worden. Bijvoorbeeld, de conventies die artiesten als De La Soul, producers als Pete Rock of BBoys als Crazy Legs volgen, verschillen enorm van die welke door commerciële voorbeelden worden beoefend. Dit wil niet zeggen dat de commerciële productie moet worden afgewezen. Het heeft zijn plaats.

Maar, ik gebruik graag de analogie van het verschil tussen een banaan en een bakbanaan. Beide komen uit dezelfde familie en lijken op elkaar, maar het zijn twee totaal verschillende soorten voedingsgewassen en smaken verschillend, zelfs als ze op dezelfde manier worden bereid. De banaan is Rap, een zoete vrucht die wordt gebruikt voor desserts en snacks, terwijl Hip Hop de weegbree is, die wordt gebruikt voor hoofdmaaltijden en kan worden omgezet in een breder scala van voedselopties.