Nesporný rozvod v Alabamě

Ve většině států jsou obecně k dispozici dva typy rozvodu: sporný a nesporný. „Sporný rozvod“ znamená, že se manželé neshodnou na některých nebo všech aspektech rozvodu, takže soudce uspořádá soudní řízení, zkoumá důkazy a předvolává svědky. Sporný rozvodový proces bude trvat poměrně dlouho.

Naproti tomu při nesporném rozvodu – v Alabamě nazývaném také prostý rozvod – se manželé dohodnou na všech otázkách potřebných k ukončení manželství, takže soudce nemusí vést soudní řízení. Nesporný rozvod je určitě rychlejší a levnější než tradiční rozvod.

Tento článek pojednává o nesporném rozvodu v Alabamě. Máte-li další otázky ohledně toho, zda nebo jak dosáhnout nesporného rozvodu v Alabamě, měli byste se poradit s alabamským rozvodovým právníkem.

Přehled nesporných rozvodů v Alabamě

V Alabamě nesporný rozvod v podstatě znamená, že se manželé dohodli na rozvodu a na tom, jak rozdělí své životy. Při nesporném rozvodu podává jeden z manželů žádost o rozvod na základě důvodu bez zavinění (neslučitelnost nebo nesmiřitelné rozdíly) a druhý manžel s tím souhlasí (zákoník státu Alabama § 30-2-1 (a)(7)).

Obě strany se navíc musí dohodnout na všech hlavních otázkách souvisejících s rozvodem. Mezi otázky, na kterých se musíte dohodnout, patří výživné, péče o děti, rozdělení majetku a dluhů. Vzhledem k tomu, že výživné na děti obvykle určuje soud automaticky podle směrnic o výživném, není obvykle předmětem vyjednávání. Proto se na něm při nesporném rozvodu v Alabamě nemusíte s manželem dohodnout.

Protože není potřeba soudní řízení ani několikanásobné vystoupení u soudu, je nejvýznamnější výhodou nesporného rozvodu to, že je výrazně levnější než sporný rozvod. Nesporné rozvody jsou také rychlejší.

Pro získání nesporného rozvodu v Alabamě si nemusíte najímat právníka a můžete se během procesu zastupovat sami. Nicméně i když při nesporném rozvodu nedochází k soudnímu sporu, najmutí advokáta může manželům v průběhu nesporného rozvodu pomoci.

Advokát vám může poradit ohledně navrhovaného vypořádání, zajistí, abyste správně vyplnili dokumenty, a může zajistit, abyste je podali včas.

Požadavky na nesporný rozvod v Alabamě

Obecně platí, že pro získání nesporného rozvodu v Alabamě musíte splňovat následující kritéria:

  • jeden z manželů musí mít bydliště v Alabamě alespoň šest měsíců před podáním žádosti (Ala. Code § 30-2-5.)
  • oba manželé musí být ochotni a k dispozici k podpisu všech potřebných dokumentů a
  • oba manželé musí souhlasit s řešením všech otázek, včetně výživného na manžela/manželku.

Proces nesporného rozvodu

Požadované formuláře a poplatky za nesporný rozvod v Alabamě se v jednotlivých okresech liší. Měli byste se informovat u soudu v okrese, ve kterém budete podávat žádost, abyste zjistili, jaké formuláře a dokumenty váš soud vyžaduje pro nesporný rozvod. (Ala. Code § 30-2-4.)

Základní proces získání nesporného rozvodu začíná podáním dokumentů u soudu v okrese, ve kterém žijete vy nebo váš manžel. Další informace, pokyny a formuláře potřebné k podání žádosti o nesporný rozvod naleznete na stránkách Alabamalegalhelp.org, na stránkách Baldwin County Court Systems, Family and Domestic Relations Court Info a Madison County Circuit Court.

Podání žaloby

Prvním formulářem, který musíte podat, je žaloba, v níž soudu vysvětlíte, čeho se domáháte (nesporného rozvodu) a proč o něj žádáte (neslučitelnost nebo nesmiřitelné rozdíly). Musíte také uvést základní informace o sobě a svém manželovi. Pokud máte s manželem děti mladší 19 let, budete muset vyplnit další formuláře o dětech, péči o ně a výživném.

Poplatky za podání žádosti

Náklady na podání žádosti o rozvod se v Alabamě liší podle jednotlivých okresů. Měli byste se obrátit na místního soudního úředníka a zjistit, kolik peněz budete muset zaplatit při podání dokumentů. Například obyvatelé okresu Madison zaplatí při podání žádosti o nesporný rozvod 324 USD. V okrese Baldwin musí manželé, kteří podávají žádost o rozvod, přinést 227 dolarů na poplatek za podání žádosti. Poplatky za podání žádosti jsou nevratné a měli byste si přinést hotovost, pokladní šek nebo peněžní poukázku.

Pokud si nemůžete dovolit zaplatit poplatek za podání žádosti ve vašem okrese, můžete soud požádat o osvobození od poplatku.

Finalizace rozvodu

Pokud jsou všechny vaše dokumenty v pořádku, musíte po podání žádosti o nesporný rozvod počkat 30 dní, než soudce podepíše vaše rozhodnutí o rozvodu. Pokud vaše papíry nejsou v pořádku, soud vás vyzve k jejich opravě, což proces zdrží. (Ala. Code 30-2-8.1 (a).)