Miért fontos az ima?

Az ima azért fontos, mert jobban hasonlítunk Jézushoz, és mert feltárja előttünk Isten szívét és gondolkodását.

Amint megnézzük a múlt szellemi erőközpontjait, tudjuk, hogy az ima mérhetetlenül fontos volt számukra.

Imaidézet

  • “Azért imádkozom, mert nem tehetek róla. … Imádkozom, mert a szükség állandóan árad belőlem, ébren és alva. Ez nem változtatja meg Istent. Engem változtat meg.” C. S. Lewis
  • “Annyi dolgom van, hogy az első három órát imádsággal fogom tölteni.” Luther Márton

Hogyan élnek a hétköznapi emberek, és nekünk miért kellene? A hétköznapi emberektől nem várható el, hogy mindent félbehagyjanak, hogy imádkozzanak, igaz? Valójában az átlagemberek nem engedhetik meg maguknak, hogy ne imádkozzanak. Az imádság olyan ajándék, amelyet az Úr adott nekünk – és olyan tevékenység, amelyet elvár tőlünk. A Biblia gyakran mondja, hogy “amikor imádkozol”, nem pedig azt, hogy “ha imádkozol”, mert úgy tűnik, hogy az imádság Isten követőitől feltételezett.”

Bibliai versek az imádságról

  • “És imádkozzatok Lélekben minden alkalommal mindenféle imával és kéréssel. Ezt szem előtt tartva legyetek éberek és imádkozzatok mindig az Úr egész népéért”. (Efézus 6:18)
  • “Szüntelenül imádkozzatok”. (1Thesszalonika 5:17)
  • “Van köztetek valaki, aki bajban van? Az imádkozzon.” (Jakab 5:13)
  • “Örvendezzetek a reményben, legyetek türelmesek a nyomorúságban, hűségesek az imádságban”. (Róma 12:12)
  • “Ne aggódjatok semmiért, hanem minden helyzetben imádsággal és kéréssel, hálaadással terjesszétek kéréseiteket Isten elé”. (Filippi 4:6)

Az, hogy azért imádkozunk, mert “kell”, nem mindig elég motiváló, de az igazság az, hogy az imádság sokkal több, mint egy szabály. Az imádság azért fontos, mert jobban hasonlítunk Jézushoz, és mert feltárja előttünk Isten szívét és gondolkodását.

Az imádság fontossága

1. Az imádság jobban hasonlítunk Jézushoz.

Ha megnézzük Jézus életét, láthatjuk, hogy imádkozott – másokkal együtt (Lukács 9:28), másokért (Máté 19:13-14) és egyedül (Lukács 5:16, Lukács 6:12). Ez alapvető része volt annak, ahogyan minden naphoz és minden döntéshez hozzáállt, hűségesen visszavonult, hogy időt töltsön az Atyjával.

Az ima nyilvánvalóan fontos volt Jézus számára – ez volt az életvonala és a kapcsolata a Mennyei Atyával. Felkészítette őt azokra a harcokra, amelyekkel szembe kellett néznie. Életben tartotta azt a bensőséges kapcsolatot, amely fenntartotta őt. És feltárta előtte Isten kívánságait és útmutatását.

Ha egy keresztény célja, hogy egyre inkább Jézushoz hasonlóvá váljon, akkor ennek a folyamatnak magában kell foglalnia tetteinek utánzását és szavainak megélését. Ahogy imádkozunk, egyre jobban hasonlítani fogunk Jézusra, és azt fogjuk tapasztalni, hogy az imádság megváltoztat minket.

2. Az imádság megmutatja nekünk Isten szívét.

Amikor Jézus a János 17-ben a tanítványaiért imádkozott, azokért imádkozott, akik hinni fognak benne: “hogy mindnyájan egyek legyenek, Atyám, amint te bennem vagy, és én benned vagyok” (János 17:21).

Az imádság segít nekünk eggyé válni az Atyával, és olyan kapcsolatban lenni, amilyenben Jézus volt vele. A Biblia tele van olyan történetekkel, amelyek szemléltetik Isten vágyát, hogy bensőséges kapcsolatban legyen a népével, és minden szoros kapcsolat magában foglalja a kommunikációt. Ha két embernek nincs kapcsolata egymással, a kapcsolatuk soha nem fog előrehaladni. És mivel az imádság, egészen egyszerűen, beszélgetés Istennel, így ismerjük meg őt.

Amikor belépünk az ő jelenlétébe, minden színlelés megszűnik – nincs többé mit rejtegetni, mert ő mindent lát és mindent tud. Az imádság megaláz bennünket, mert ahogy időt töltünk vele, rájövünk, hogy milyen hatalmas, képes és jó Isten, és hogy mennyire szükségünk van rá. És mégis, Isten elfogad minket olyannak, amilyenek vagyunk – nem azért, mert azt akarja, hogy ilyenek maradjunk, hanem mert tudja, hogy a kapcsolat az első.

Amint egyre jobban szeretjük őt, egyre inkább hozzá akarunk majd hasonlítani. Amikor az ima által megtaláljuk a megbocsátást, Isten meglágyítja a szívünket, és lehetővé teszi, hogy megbocsássunk másoknak. Amikor megtapasztaljuk Isten könyörületét és irgalmát, akkor ezt meg fogjuk osztani másokkal is. Amikor megértjük, hogy Isten kegyelme ingyen adatik, felismerjük, hogy senki sem érdemli meg jobban vagy kevésbé Isten szeretetét, mint mi, és ez átalakítja a szívünket és a cselekedeteinket, segít nekünk abban, hogy másoknak is kinyilvánítsuk Isten nagylelkű szeretetét.

3. Az ima feltárja Isten bölcsességét.

A legjobb az imában, hogy ez egy olyan beszélgetés, amely mindkét irányba megy. Igen, beszélgetni fogunk Istennel, de ha időt töltünk vele, és hajlandóak vagyunk befogadni, akkor hallani is fogunk tőle. A Jakab 1:5 szerint: “Ha valakinek közületek bölcsességben van hiánya, kérje Istent, aki bőkezűen ad mindenkinek hiba nélkül, és megadatik nektek.”

Jézus egész éjjel imádkozott, mielőtt kiválasztotta a 12 apostolt (Lukács 6:12-16), és imádkozott a Gecsemáné kertben, hogy megpróbálja kideríteni Isten akaratát azzal kapcsolatban, amit Isten kér tőle. Az imádságban töltött idő segített összehangolni akaratát az Atya akaratával, ahogyan az Istennel töltött időnk is ezt teszi velünk. Miután kapcsolatba kerültünk Isten szívével, és rájöttünk, hogy mennyire szeret minket, megtanulunk bízni benne, és értékelni fogjuk az ő meglátásait és útmutatását.

Amint időt töltünk Istennel beszélgetve, ő összehangolja az akaratunkat az övével, megváltoztatva azt, ahogyan megélünk egy helyzetet, és ahogyan egy problémára reagálunk.

Néha elszalasztjuk a válaszait (mert nem figyelünk rá, vagy mert más választ várunk, így nem ismerjük fel, amikor jön), máskor pedig a válasz a Biblia olvasása vagy másokkal való beszélgetés által jön, de Isten válaszol. Az Ő bölcsessége messze meghaladja a miénket, mert messzebbre lát, mélyebben szeret, és az örökkévalóságot tartja szem előtt azokkal, akiket szeret, nem pedig a pillanatnyi kielégülést. Senki más nem látja és tudja azt, amit ő, és ő örömmel osztja meg velünk bölcsességét az imádságban.”

Kelly O’Dell Stanley a Praying Upside Down és a Designed to Pray című könyvek szerzője. A grafikus, aki ír (vagy író, aki tervez?), emellett vörös hajú, aki elég jól tudja kontrollálni az indulatait, a mindent túlzásba vivés híve, valamint a kétség és a hit profi birkózója. A kellyostanley.com oldalon ingyenes havi imanaptárakat kínál, és a kisvárosi Indianát hívja otthonának.

Fotóhitel: Thinkstock/Champja

Ez a cikk a Christianity.com imaválaszok sorozatának része, amely híres, aktuális imákat és az ima erejéről szóló információkat tartalmaz. További kapcsolódó cikkeket talál az alábbi imagyűjteményben:

A nyugalom imája, Az Úr imája, Reggeli imák, imák a gyógyulásért, hálaadó imák, adventi imák, karácsonyi imák, imák a békéért, imák a védelemért, imák az erőért, imák a lélekben való imádkozás.