Talproblem

 • Större textstorlekStor textstorlekRegelbunden textstorlek

  När du var yngre och började prata kan du ha lismat, stammat eller haft svårt att uttala ord. Kanske fick du höra att det var ”gulligt” eller att du inte skulle oroa dig eftersom du snart skulle växa ifrån det. Men om du är i tonåren och fortfarande stammar kanske du inte tycker att det är så älskvärt.

  Du är inte ensam. Mer än 3 miljoner amerikaner har den talstörning som kallas stamning (eller stamning, som det kallas i Storbritannien). Det är ett av flera tillstånd som kan påverka en persons förmåga att tala tydligt.

  Några vanliga tal- och språkstörningar

  Stottring är ett problem som stör flytande (flytande och lätt) tal. En person som stammar kan upprepa den första delen av ett ord (som i wa-wa-wa-wa-vatten) eller hålla ett enda ljud länge (som i caaaaaaaaake). Vissa personer som stammar har problem med att få ut ljud överhuvudtaget. Stamning är komplext och kan påverka talet på många olika sätt.

  Artikulationsstörningar innefattar ett brett spektrum av fel som människor kan göra när de pratar. Att byta ut ett ”w” mot ett ”r” (”wabbit” mot ”rabbit”), utelämna ljud (”cool” mot ”school”) eller lägga till ljud i ord (”pinanio” mot ”piano”) är exempel på artikulationsfel. Lisping avser specifik substitution av bokstäverna ”s” och ”z”. En person som lisperar ersätter dessa ljud med ”th” (”simple” låter som ”thimple”).

  Klumpar är ett annat problem som gör att en persons tal är svårt att förstå. Liksom stamning påverkar cluttering flödet, eller flödet, i en persons tal. Skillnaden är att stamning är en talstörning, medan cluttering är en språkstörning. Personer som stammar har svårt att få ut vad de vill säga; de som rör sig säger vad de tänker, men det blir oorganiserat när de talar. En person som pratar rörigt kan alltså prata i utbrott eller göra pauser på oväntade ställen. Rytmen i rörigt tal kan låta ryckig, snarare än jämn, och talaren är ofta omedveten om problemet.

  Apraxi (även känd som verbal apraxi eller dyspraxi) är en oral-motorisk talstörning. Personer med detta problem har svårt att röra de muskler och strukturer som behövs för att forma språkljud till ord.

  Vad orsakar talproblem?

  Normalt tal kan tyckas vara lätt, men det är i själva verket en komplicerad process som kräver exakt timing och nerv- och muskelkontroll.

  När vi talar måste vi samordna många muskler från olika kroppsdelar och system, bland annat struphuvudet, som innehåller stämbanden, tänderna, läpparna, tungan och munnen samt andningssystemet.

  Förmågan att förstå språk och producera tal samordnas av hjärnan. Så en person med hjärnskador efter en olycka, en stroke eller ett fosterskada kan ha problem med tal och språk.

  En del personer med talproblem, särskilt artikulationsstörningar, kan också ha hörselproblem. Även en lindrig hörselnedsättning kan påverka hur människor återger de ljud de hör. Vissa födelsefel, till exempel en gomspalt, kan störa någons förmåga att producera tal. Personer med gomspalt har ett hål i gommen (vilket påverkar luftrörelsen genom mun- och näsgångarna) och kan även ha problem med andra strukturer som behövs för talet, inklusive läppar, tänder och käkar.

  Vissa talproblem, som stamning, kan förekomma i familjer. Men i vissa fall vet ingen exakt vad som orsakar att en person har talproblem.

  Hur behandlas talproblem?

  De goda nyheterna är att behandlingar som talterapi kan hjälpa människor i alla åldrar att övervinna vissa talproblem.

  Om du är orolig för ditt tal är det viktigt att låta dina föräldrar och din läkare få veta. Om hörseltester och fysiska undersökningar inte avslöjar några problem ordnar vissa läkare en konsultation med en talpedagog (uttalas: puh-THOL-uh-jist).

  En talpedagog är utbildad för att observera människor när de talar och för att identifiera deras talproblem. Logopeder tittar på vilken typ av problem (t.ex. bristande flyt, artikulation eller motorik) som någon har. Om du till exempel stammar undersöker talpedagogen hur och när du gör det.

  Talpedagoger kan utvärdera sina klienters tal antingen genom att spela in dem på ljud- eller videoband eller genom att lyssna under samtal. Några få kliniker som specialiserat sig på flödesstörningar kan använda datoriserad analys. Genom att samla in så mycket information som möjligt om hur någon talar kan talpedagogen utveckla en behandlingsplan som uppfyller varje individs behov. Planen beror på saker som en persons ålder och typen av talstörning.

  Om du behandlas för en talstörning kan en del av din behandlingsplan innefatta att du träffar en logoped, en person som är utbildad för att behandla talstörningar.

  Hur ofta du måste träffa logopeden kommer att variera – du kommer antagligen att börja träffa honom eller henne ganska ofta till en början, sedan kan dina besök minska med tiden. De flesta behandlingsplaner omfattar andningstekniker, avslappningsstrategier som är utformade för att hjälpa dig att slappna av i musklerna när du talar, hållningskontroll och en typ av röstövning som kallas oralmotoriska övningar. Du kommer förmodligen att behöva göra dessa övningar varje dag på egen hand för att din behandlingsplan ska bli så framgångsrik som möjligt.

  Hantering av ett talproblem

  Personer med talproblem vet hur frustrerande de kan vara. Personer som stammar klagar till exempel ofta över att andra försöker avsluta deras meningar eller fylla i ord åt dem. Vissa känner att folk behandlar dem som om de vore dumma, särskilt när en lyssnare säger saker som ”sakta ner” eller ”ta det lugnt”. (Personer som stammar är lika intelligenta som personer som inte gör det.) Personer som stammar rapporterar att lyssnare ofta undviker ögonkontakt och vägrar att vänta tålmodigt på att de ska tala färdigt. Om du har ett talproblem går det bra att låta andra veta hur du vill bli behandlad när du talar.

  En del människor vänder sig till sina talterapeuter för att få råd och resurser i frågor som rör stamning. Din logoped kanske kan koppla dig till andra i liknande situationer, till exempel stödgrupper i ditt område för tonåringar som stammar.

  Om du har ett talproblem kan det vara en livslång process att uppnå och behålla kontrollen över ditt tal. Även om talterapi kan hjälpa, kommer du säkert att ha upp- och nedgångar i dina ansträngningar att kommunicera. Men sanningen är att ditt sätt att tala bara är en liten del av vem du är. Var inte generad för att göra dig hörd!

  Recenserad av: Rhonda S. Walter, MD
  Date reviewed: September 2016