Virginia Statutory Rape Lawyer

Men även om straffen kanske inte är lika stränga vid våldtäkt som vid andra våldtäktsfall, är det fortfarande en allvarlig anklagelse. Beroende på brottets art kan det åtalas som en klass 4 Felony, som kommer med fängelse i minst två år och upp till tio år, och ett möjligt bötesbelopp på 100 000 dollar. Det finns vissa undantag enligt Virginias lag, inklusive Romeo och Julia-lagarna, för personer som både är under 18 år och äldre än 15 år. Det är dock viktigt att komma ihåg att alla sexualbrott tas på otroligt stort allvar och därför åtalas extremt hårt. Därför är det absolut nödvändigt att alla som anklagas för lagstadgad våldtäkt kontaktar en erfaren våldtäktsadvokat i Virginia så snart som möjligt för att försöka mildra konsekvenserna.

Vad utgör lagstadgad våldtäkt

Lagstadgad våldtäkt i Virginia är en term som hänvisar till en sexuell handling som på annat sätt innebär en samtyckeshandling.

Det finns två lagstadgade våldtäktsbrott. Den första är köttslig kunskap om barnet är mellan 13 eller 15 år. Detta brott av klass 4 kan bestraffas med två till tio års fängelse, beroende på brottsutövning, och upp till 100 000 dollar i böter. Detta är viktigt att fallet gäller en person som är 18 år eller äldre och att en 13, 14 eller 15-åring är inblandad. Det andra brottet består av en klass 1-förseelse, vilket fortfarande är en allvarlig anklagelse.

Lagarna är lite annorlunda när personen är under 18 år, och de kan åtalas för våldtäkt. För någon som är 15-17 år finns det fortfarande vissa problem. Om du är 15 till 17 år i Virginia och den andra personen också är 15 till 17 år kan du ha ett visst skydd enligt lagen i Virginia jämfört med om du är 16 år och personen är 15 år.

Romeo and Juliet Laws in Virginia

Romeo and Juliet Laws är lagar som ger ett undantag för minderåriga som båda är under 18 år eller båda är precis runt myndighetsåldern, men en av dem är något äldre än den andra. Virginia erkänner ett begränsat undantag för personer som är under 18 år men äldre än 15 år. Det är vanligtvis mellan 15 och 17 år som det finns en gråzon i Virginia och ett undantag som vanligtvis skulle falla under det som brukar kallas Romeo och Julia-lagar.

Åtalen av fall av våldtäkt är vanligtvis kraftfulla. Det beror ofta på brottets art, det klagande vittnet och annan tillfällig information. I allmänhet kommer dock ett sexualbrott som involverar en minderårig säkerligen att åtalas mycket kraftfullt.

Hur lagstadgad våldtäkt skiljer sig från andra våldtäktsanklagelser

Vissa typer av försvar, som närvaro av samtycke, finns i alla typer av våldtäktsfall. Visst finns det, beroende på offrets karaktär, vissa fall där samtycke är omöjligt. Detta är i fall av ett extremt ungt offer eller omyndigförklarade offer.

Det finns olika påföljder för lagstadgad våldtäkt än för våldtäkt i allmänhet. Straff för lagstadgad våldtäkt tenderar att inte vara lika allvarliga som våldtäktsanklagelser, och en person som åtalas för våldtäkt skulle ställas inför en annan uppsättning straff, såsom möjligheten till livstids fängelse och den obligatoriska minimiperioden av fängelse som våldtäktsanklagelser skulle medföra. Exakt hur den påstådda våldtäkten anklagades skulle diktera vilka påföljderna blir.

Vad man ska leta efter hos en Virginia Statutory Rape Attorney

De egenskaper som du vill leta efter hos en advokat som hanterar den här typen av fall är erfarenhet av liknande fall i det förflutna, om de har en god relation med lokala brottsbekämpande myndigheter, lokala övervakare och lokala domare, och att de förstår de unika aspekterna av ditt fall. Du vill också veta om de är villiga att arbeta i din lokala jurisdiktion och om de är redo, villiga och kapabla att avsätta den tid som krävs för att bedriva ett kraftfullt försvar.