Virginia Statutory Rape Lawyer

Choć kary mogą nie być tak surowe w przypadku gwałtu ustawowego jak w innych przypadkach gwałtu, jest to nadal poważny zarzut. W zależności od charakteru przestępstwa, może ono zostać oskarżone jako przestępstwo klasy 4, co wiąże się z pozbawieniem wolności na okres nie krótszy niż dwa lata i do dziesięciu lat, oraz ewentualną grzywną w wysokości $100,000. Istnieją pewne wyjątki w ramach prawa Wirginii, w tym prawa Romea i Julii, dla osób, które są zarówno w wieku poniżej 18 lat i starszych niż 15. Należy jednak pamiętać, że wszystkie przestępstwa seksualne są traktowane niezwykle poważnie, a zatem są ścigane niezwykle surowo. Dlatego konieczne jest, aby każdy oskarżony o gwałt ustawowy skontaktował się z doświadczonym adwokatem Virginii, aby spróbować złagodzić konsekwencje.

Co stanowi gwałt ustawowy

Gwałt ustawowy w Virginii jest terminem, który odnosi się do aktu seksualnego, który w przeciwnym razie obejmuje akt zgody.

Istnieją dwa przestępstwa gwałtu ustawowego. Pierwsze to cielesne poznanie dziecka w wieku od 13 do 15 lat. Klasa 4 przestępstwo jest karalne przez dwa do 10 lat, w zależności od komisji przestępstwa, i do $ 100,000 grzywny. Jest to istotne, że sprawa dotyczy kogoś, kto ma 18 lat lub więcej i 13, 14, lub 15 lat jest zaangażowany. Drugie przestępstwo składa się z wykroczenia klasy 1, który jest nadal poważne charge.

Prawa są nieco inne, gdy osoba jest w wieku poniżej 18 lat, i mogą być ścigane za gwałt. Dla kogoś, kto ma od 15 do 17 lat, nadal istnieją pewne problemy. Jeśli masz 15-17 lat w Wirginii, a druga osoba ma również 15-17 lat, możesz mieć pewną ochronę na mocy prawa Wirginii, nawet jeśli masz 16 lat, a ta osoba ma 15.

Prawa dotyczące Romea i Julii w Wirginii

Prawa dotyczące Romea i Julii to prawa, które zapewniają wyjątek dla nieletnich, którzy oboje są poniżej 18 roku życia lub oboje są w wieku przyzwolenia, ale jedno z nich jest nieco starsze od drugiego. Wirginia uznaje ograniczony wyjątek dla osób, które są poniżej 18 roku życia, ale starsze niż 15 lat. Jest to zwykle między 15 a 17 rokiem życia, gdzie masz szarą strefę w Wirginii i masz zwolnienie, które zazwyczaj podpada pod to, co jest powszechnie określane jako prawa Romea i Julii.

Prokuratura w sprawach o gwałt ustawowy jest zwykle energiczna. To często zależy od charakteru przestępstwa, skarżącego świadka i innych przypadkowych informacji. Jednakże, ogólnie rzecz biorąc, przestępstwo seksualne z udziałem nieletniego będzie z pewnością ścigane bardzo energicznie.

Jak gwałt ustawowy różni się od innych zarzutów o gwałt

Niektóre rodzaje obrony, jak obecność zgody, są obecne we wszystkich rodzajach spraw o gwałt. Oczywiście, w zależności od charakteru ofiary, są pewne przypadki, w których zgoda jest niemożliwa. Jest tak w przypadkach wyjątkowo młodych ofiar lub ofiar niezdolnych do wyrażenia zgody.

Istnieją inne kary za gwałt ustawowy niż za gwałt ogólnie. Kary za gwałt ustawowy zwykle nie są tak poważne jak oskarżenia o gwałt, a ktoś oskarżony o gwałt stanąłby w obliczu innego zestawu kar, takich jak potencjalne dożywocie i obowiązkowy minimalny okres pozbawienia wolności, jaki przyniosłyby oskarżenia o gwałt. Dokładnie to, w jaki sposób domniemany gwałt ustawowy został oskarżony, będzie dyktować, jakie będą kary.

Czego szukać w Virginia Statutory Rape Attorney

Cechy, których chcesz szukać w adwokacie, który zajmuje się tego typu sprawami, to doświadczenie w podobnych sprawach w przeszłości, jeśli mają dobre relacje z lokalnymi organami ścigania, lokalnymi kuratorami i lokalnym sędzią, i że rozumieją unikalne aspekty twojej sprawy. Chcesz również teraz, jeśli są one skłonne do pracy w lokalnej jurysdykcji i są gotowe, chętne i zdolne do poświęcenia czasu wymaganego do prowadzenia energicznej obrony.