Zöld Tara mantra

Oṃ Tāre Tuttāre Ture Svāhā / Om Tare Tuttare Tuttare Ture Svaha

Szent hang: Mantra meditációk a központosításért és az inspirációért MP3 letöltésként elérhető online áruházunkból.

Tara, akinek neve azt jelenti “csillag” vagy “ő, aki áthajózik”, az együttérzés bódhiszattvája, aki női formában jelenik meg. Tibeti nyelven Tara “Dölma” (Sgrol-ma), vagyis “Ő, aki megment” néven ismert. Különösen a cselekvő együttérzést képviseli, mivel éppen most lép le lótusz trónjáról, hogy segítsen az érző lényeknek.”

Az Om szótagnak nincs fogalmi jelentése, hanem az egész univerzumot, a múltat, a jelent és a jövőt jelképező hang. Az Omról többet olvashatsz az Om shanti shanti shanti shanti mantrát tárgyaló oldalon.

Szimbolikus fordítás

Tara mantrájának központi része egy szeretetteljes játék a nevével. Sangharakshita szerint a mantra hagyományos magyarázata az, hogy nevének variációi az üdvösség három fokozatos lépcsőfokát jelképezik.

1. Tāre a világi veszélyektől és szenvedéstől való megváltást jelenti. Tara olyan megmentőnőnek tűnik, aki segítséget tud nyújtani az olyan anyagi veszélyektől, mint az árvíz, a bűnözés, a vadállatok és a közlekedési balesetek. Taráról tehát azt mondják, hogy megvéd a hétköznapi világi veszélyektől.

2. Tuttāre az egyéni megváltás szempontjából felfogott spirituális útra való felszabadulást képviseli. Hagyományos értelemben ez az arhant ösvénye, amely a szenvedéstől való egyéni megszabaduláshoz vezet. Ezt a mahájána buddhizmusban egyfajta megvilágosodásnak tekintik, amelyben az együttérzés nem szerepel erősen. A Tara tehát egyéni védelmet nyújt a kapzsiság, a gyűlölet és a káprázat szellemi veszélyeitől: a három tényezőtől, amelyek egyéni szenvedést okoznak nekünk.

3. Végül a ture képviseli a szellemi út csúcspontját az egyetemes megváltás önzetlen útjára – a bódhiszattva útjára – való szabadulás szempontjából. A bódhiszattva-ösvényen a személyes megvilágosodásra törekszünk, de együttérzően kapcsolódunk mások szenvedéséhez is, és arra törekszünk, hogy felszabadítsuk őket, miközben mi magunk is a megvilágosodásra törekszünk. Tara ezért megszabadít bennünket a lelki élet szűk felfogásától. Megment minket attól a felfogástól, hogy a spirituális fejlődés arról szól, hogy szűk értelemben megszabadítsuk magunkat a saját szenvedésünktől, és ehelyett arra vezet minket, hogy lássuk, hogy az igazi spirituális fejlődés magában foglalja a másokkal való együttérzést.

Zöld Tara szobra (részlet)

Mire megszabadulunk a világi veszélyektől, megszabadulunk a lelki útról alkotott szűk felfogástól, és az együttérzés felismeréséhez vezet bennünket, ténylegesen Tarává válunk. A buddhista gyakorlatban az “istenségek” saját belső lehetőségeinket képviselik. Potenciálisan mindannyian Tara vagyunk. Mindannyian Tárává válhatunk.”

Svaha, Monier Monier-William szanszkrit szótára szerint, azt jelenti: “Üdvözlégy!”, “Üdvözlégy!” vagy “Áldás nyugodjék!”. Ezt a végső áldást úgy is felfoghatjuk, mint ami azt a felismerést szimbolizálja, hogy végső soron mi magunk is Tara vagyunk.

A mantrát ezért úgy is visszaadhatjuk, hogy “OM! Üdvözlégy Tara (három megmentő szerepében)!”

Literális fordítás

De van a mantrának egy szó szerinti jelentése is:

A “Tare” a Tara vokatív formája, tehát azt jelenti: “Ó Tara!”

A “Tu” egy felkiáltás, ami jelentheti azt is, hogy “imádkozz! Könyörgöm, teszem, most, akkor”, és így a “tuttare” valami olyasmit jelenthet, mint “Könyörgöm, ó Tara” vagy “Könyörgöm, ó Tara.”

A “Ture” valószínűleg a “tura” vokatív formája, ami azt jelenti “gyors, készséges, azonnali”, és így valami olyasmit jelenthet, mint “Ó gyors!”

A mantrát így lehetne visszaadni: “OM! Ó Tara! Könyörgöm neked, ó Tara! Ó gyors! Üdvözlégy!

Az alábbiakban kattints a Zöld Tara mantra MP3-as változatának meghallgatásához:

Ejtési megjegyzések:

  • ā olyan, mint az a a father-ben
  • e ay a lay-ben
  • v-t az angol v és w között félúton ejtjük. Ha kétséges, akkor a w hang is megteszi
  • A tibeti kiejtésben az “svāhā”-ból “soha” lesz. Ez szanszkrit szempontból technikailag helytelen, de sok évszázados hagyomány is áll mögötte, és egyébként is kevés nyugati ember ejti helyesen a szanszkritot is! Mégis, a tibeti hagyományon kívül valószínűleg a legjobb, ha visszatérünk a szanszkrit lehető legjobb közelítéséhez, ahol mindkét a hosszú (mint az apa), és a v közelít az angol “w” hanghoz.

A bódhiszattva-istennő Tārā (vagy Tara)

Álló Tara-szobor TaralokábanTara jelentése “csillag”, “bolygó” vagy “ő, aki átkel a tengeren”.” Ő egy fiatal istennő női alakjában az együttérzést megtestesítő bódhiszattva. Gyakran olyan fejlett bódhiszattvának tartják, hogy valójában Buddha.

Tara neve állítólag az “átkelni” vagy “átkelni” jelentésű igéből származik. A páli nyelvben a tarati ige azt jelenti, hogy “átjutni a másik oldalra”. Ez a szó rokon a latin “trans” (át) szóval. A Tara szó szó szerint “csillagot” is jelent.”

Egy érdekes átfedés e két értelem között a csillagok használata a navigációban. A Sarkcsillagot, amelyet legalább évezredekig használtak az utazók eligazítására, Dhruva-Tara (a mozdíthatatlan csillag) néven ismerték. A Tara egy olyan fókuszpont lesz a túlsó parton, amely segít biztonságos irányba terelni az életünket. A bölcsesség és az együttérzés megvilágosodott tulajdonságait pillanatról pillanatra útmutatásként vehetjük, miközben életünkben navigálunk.

A “tara” harmadik jelentése “a szem pupillája”, ami ismét egy fókuszpontra utal, és azt az érzést közvetíti, hogy Tara figyel azokra, akik az élet áruló vizein navigálnak a felszabadulás távolabbi partját keresve.

Tara neve tibetiül Dölma, ami azt jelenti: “Ő, aki megment”. Úgy tekintik, mint aki őrködik a Nyolc Nagy Rémségtől: oroszlánok, elefántok, tűz, kígyók, rablók, bebörtönzés, hajótörés vagy vízbe fulladás és emberevő démonok ellen. Ezek a rémségek minden esetben a lelki veszélyeket szimbolizálják. Az Első Dalai Láma például úgy írta le a démonokat, amelyek ellen Tara védelmet nyújt, mint az önmagunkat felemésztő spirituális kételyeinket.

Egy női bodhiszattva/Buddha

A legmeglepőbb dolog Tara esetében egyben a legnyilvánvalóbb is: ő nő. Bár sok női ábrázolása van a megvilágosodásnak, a legtöbbjük viszonylag homályos, és a férfi alakok dominálnak. Tara azonban nagyon ismert, és az egyik legnépszerűbb buddhista istenség a mahájána világban, a Távol-Keleten kívül, ahol Kwan Yin, Avalokiteshvara női alakja dominál.

A nyugati ember számára természetesnek tűnhet, hogy egy női alak képviseli az együttérzést, de nem szabad elfelejteni, hogy a hagyományos buddhista ikonográfiában a férfi alak általában az együttérzést, míg a női alak gyakrabban a bölcsességet képviseli. Tara ellentmond ennek a tendenciának.

Tradicionálisan, még a buddhizmusban is, amely számtalan megvilágosodott nőt látott, a női alakot leggyakrabban hátrányosnak tekintették a spirituális életre való törekvés szempontjából a férfi alakhoz képest, olyannyira, hogy a női spirituális törekvők gyakran arra törekszenek, hogy férfi alakban szülessenek újjá, hogy segítsék őket jövőbeli spirituális törekvéseikben.

Egy fontos értelemben azonban Tara nem nőnemű, és a “férfi” Buddhák és Bodhiszattvák sem azok. A megvilágosodott lényekről azt mondják, hogy túl vannak a közönséges emberi tudatosság korlátozó feltételein, és nem a testük neme határozza meg őket. A nemet a mahájána buddhizmusban pszicho-szociális konstrukciónak tekintik, amely meghaladható. A Vimalakirti Nirdesa, egy fontos mahájána szútra egyik fontos passzusa jól illusztrálja ezt.

A történetben Shariputra, Buddha emberi tanítványai közül a bölcsességben legelső, egy meg nem nevezett “istennővel” beszélget, aki mérhetetlenül magasabbrendű szellemi fölöttese. Shariputra, dualista gondolkodásának csapdájába esve, megkérdezi az istennőt: “Istennő, mi akadályoz meg abban, hogy női állapotodból átalakulj?”. Természetesen feltételezi, hogy a női forma akadályozza.”

Az istennő így válaszol: “Bár már tizenkét éve keresem a “női állapotomat”, még nem találtam meg”. Az istennő nem látja magát nőnek, és Shariputrát sem férfinak, mert túllépett a korlátozó gondolkodáson, túllépett a szociokulturális kondicionáláson, és még a biológiai kondicionáláson is.”

Az istennő ezután komolyan összezavarja Shariputrát azzal, hogy átváltozik az ő formájába, és átváltoztatja őt nőneművé. Azt mondja:

“Minden nő nő alakjában jelenik meg, ugyanúgy, ahogyan az idősebb is nő alakjában jelenik meg. Bár a valóságban nem nők, mégis női formában jelennek meg. Ezt szem előtt tartva mondta a Buddha: “Mindenben nincs sem férfi, sem nő.'”

Bár az istennő nincs megnevezve, ő lehetett magának Tara jóval későbbi megjelenésének prototípusa, aki állítólag a következő szavakat mondta korábbi inkarnációjában, mint Jnanachandra:

Itt nincs férfi, nincs nő,
Nincs én, nincs személy, és nincs tudatosság.
A “férfi” vagy “nő” címkéknek nincs lényege,
De megtévesztik a gonosz gondolkodású világot.

A zöld istennő

Zöld Tara imazászlók, amelyeket buddhista apácák készítettek Dharamszalában.

A másik feltűnő dolog Tarában a zöldessége. Gyönyörű, gyakran érzéki, tizenhat éves, selyembe és ékszerekbe öltözött nőként ábrázolják: rendkívül vonzó alak. Bőre színe mégis zöld, és ez bizonyára ütközik egyébként vonzó megjelenésével.

Tarát többféleképpen is kapcsolatba hozzák a zöld színnel. Először is, mint látni fogjuk, amikor Tara eredetét vizsgáljuk, az egyik mítosz szerint Amoghasiddhi Buddhától kapta a nevét, aki maga is zöld. Tara Amoghasiddhi spirituális hitvese.

Másrészt mind Tara, mind Amoghasiddhi az Öt-Buddha Mandalában a levegő elemhez kapcsolódik, amely maga is ehhez a színhez kapcsolódik.

Harmadrészt Zöld Tara az erdő istennője, és az egyik történetben levelekbe öltözve jelenik meg. Az ő Tiszta Földje, megkülönböztetve másoktól, amelyek drágakövekből állnak, állítólag buja és zöldellő:

Sokféle fával és kúszónövénnyel borított, sok madár hangjától visszhangzó,
és vízesések zúgásától, sokféle vadállattól zsúfolt;
Sokféle virág nő mindenütt.

Ő tehát a “Zöld Ember” alakjának női formája, amelyet számos európai templomban és katedrálisban faragva találunk, és amely az iszlám hagyományokban Al-Khidr alakjaként szerepel.

Tara szimbólumai

Tara jobb kezében egy utpala, azaz kék lótuszt tart, amelyet mellmagasságban tart. Ez a kéz egyidejűleg vitarka, vagyis tanító mudrában van. Tara megmenthet, de a védelmező erejének kedvezményezettjei megtanulják, hogy a tanításait követve megmentsék magukat!

Az utpala egy éjjel nyíló virág, és így Tara a legnagyobb félelem idején véd, mind a szó szerinti sötétség idején, mind pedig akkor, amikor a tudatlanság sötétségében vagyunk.

A lótuszvirág alapvető jelentése, hogy még a legszennyezettebb környezetben is makulátlan marad. A korai buddhista szövegek gyakran utalnak arra, hogy a víz egyszerűen lefolyik a lótuszról. The Dhammapada, an early Buddhist teaching, refers to the unstained nature of the lotus in this way:

58. Yathā saṅkāradhānasmiṃ
ujjhitasmiṃ mahāpathe
Padumaṃ tattha jāyetha
sucigandhaṃ manoramaṃ.

59. Evaṃ saṅkārabh?tesu
andhabh?te puthujjane
Atirocati paññāya
sammāsambuddhasāvako.

Which means:

58. As upon a heap of rubbish,
Thrown out by the highway,
May grow a lotus
Delightful and of pure scent,

59. Így a szennyezett lények között,
A vak, fel nem ébredt lények között,
A Teljesen és tökéletesen felébredt tanítványa
Bölcsességgel ragyog.

A lótusz tehát a buddhizmus legkorábbi napjai óta, de valószínűleg már azelőtt is, azt jelképezi, hogy a felébredt bölcsesség hogyan létezhet a világban anélkül, hogy az beszennyeződne.

Tara rupa
Tara szobra (Akuppa)

Tara bal keze a varada mudrában, vagyis az adakozás gesztusában van (a mudrákról bővebben lásd a Shakyamuni Buddháról szóló részt). Tara önmagát ajándékozza a világnak. Ő egy fejlett bódhiszattva, akinek egész életét mások segítésének szenteli.

Tara eredete

Tara eredete, mint a legtöbb bódhiszattva esetében, homályos és néha ellentmondásos. Mivel azonban a mítoszok és a képzelet birodalmával van dolgunk, az ellentmondások csak gazdagabbá teszik!

Egy mítosz szerint Avalokitesvara együttérzően nézett a világra (nevének szó szerinti jelentése “A lefelé tekintő Úr”), és számtalan szenvedő lényt látott. Látta a születéssel járó fájdalmakat. Látta az öregséget, a betegséget és a halált. Látta a lényeket szenvedni, mert nem volt meg az, amit akartak, és látta őket szenvedni, mert olyan dolgok terhelték őket, amiket nem akartak. Látta, hogy a lények boldogságot keresnek, de szenvedést okoznak, és látta, hogy a lények megpróbálják elkerülni a szenvedést, de fejest ugranak abba.

Mivel Avalokiteshvara hatalmas mennyiségű energiát fordított arra, hogy számtalan lényt megszabadítson a létezés szenvedéseitől, és mivel még mindig megszámlálhatatlanul sok lény szenvedett, sírni kezdett. Könnyei lezúdultak, és addig folytak, amíg egy hatalmas tavat nem alkottak.

Akkor ebből a tóból – Avalokiteshvara együttérzésének kvintesszenciájából – egy kék utpala lótusz emelkedett ki, és ezen a lótuszon megjelent egy 16 éves lány istennő alakjában. Ez volt Tara.

Egy másik mítosz szerint réges-régen Tara Jñānacandrā vagy Bölcsesség Holdja néven volt ismert. Megfogadta, hogy ahelyett, hogy a hagyományosan előnyösebb férfi alakot öltené fel jövőbeli életeiben, továbbra is női alakban fog megnyilvánulni, hogy megmentse az érző lényeket. Bátorságának eredményeként Buddha Amoghasiddhi a Tārā, azaz “Megmentőnő” nevet adta neki.”

Történelmileg nincs feljegyzés Taráról a Kr. u. 5. vagy 6. század előtt.Úgy tűnik, hogy a korai bráhminikus istennőből, Durgā (“nehéz vagy szűk átjáró”) alakult ki, akivel számos közös tulajdonsága és neve van. A hindu klasszikus, a Mahābhārata szerint Durgā azért kapta a nevét, mert megmenti az embereket a nehéz átjárástól. Durgā ezen változata nem azonos a későbbi harcos-istennővel!

Amint azt elképzelhetjük, Tara először Indiában jelent meg. Tibetben ő az egyik legnépszerűbb buddhista istenség, és azt mondják, hogy mantrája a második helyen áll Avalokiteshvara mantrája után. Bár alakja elterjedt a távol-keleten, úgy tűnik, hogy Kwan-Yin, Avalokiteshvara női alakjának jelenléte betöltötte az együttérző női bodhiszattva “ökológiai rést”.

Tarának számos alakja létezik, mindegyik más-más színű. A zöld forma mellett a legelterjedtebbek a Fehér Tara (akinek az együttérzése főként arra irányul, hogy védelmet nyújtson a betegség és az öregség ellen és alatt), valamint a Vörös Tara, aki John Myrdhin Reynolds szerint “bűbájával és megbabonázásával hatalma alá vonja azokat a gonosz szellemeket, démonokat és embereket, akik az emberiség jóléte és szellemi fejlődése ellen dolgoznak.”

A Tara nem meglepő módon nagyon népszerű a nők körében keleten és nyugaton egyaránt. Egy női elvonulási központ az Egyesült Királyságban, Shropshire-ben az ő tiszteletére kapta a Taraloka (Tara birodalma) nevet.