Musée des Beaux Arts (dikt)

Rader 3-8:

Bruegel,Folkräkningen i Betlehem, 1566

Bruegels The Census at Bethlehem (katalogiserad på Musée som ”Le dénombrement de Bethléem”) från 1566 förvärvades av Musée 1902. Scott Horton noterade att det skulle vara ett misstag att bara titta på Ikarusmålningen när man förklarar Audens dikt, för ”huvuddelen av dikten handlar helt klart om en annan målning, i själva verket är det museets prisbelönta ägodel: The Census at Bethlehem.” Målningen föreställer Maria och Josef i mitten till höger, hon på en åsna som är packad för snön i Bruegels Flandern, och han som leder med en röd hatt och en lång snickarsåg över axeln. De är omgivna av många andra människor: ”någon annan … som äter eller öppnar ett fönster eller bara går dystert / längs vägen”. Och det finns barn ”på en damm vid skogsbrynet” som snurrar tops och snörar på sina skridskor.

Raderna 9-13:

Bruegel, De oskyldigas massaker, 1565-7

Massakern på de oskyldiga (katalogiserad på museet som ”Le Massacre des Innocents”) är en kopia av Pieter Bruegel den yngre (1565-1636) av sin fars original daterat till 1565-7 (illustrerad). Musée förvärvade den 1830. Den avbildade scenen, återigen i ett vintrigt landskap i Flandern, återges i Matteus 2:16-18: Herodes den store, när han fick veta att en kung skulle födas för judarna, beordrade de vise männen att varna honom när kungen hade hittats. När Herodes insåg att han hade blivit överlistad av magikerna blev han rasande och gav order om att döda alla pojkar i Betlehem och dess omgivningar som var två år eller yngre. I förhållande till målningen Census kan vi se varför barnen i Audens dikt ”inte särskilt ville att det skulle hända.”

Både denna scen och den tidigare används av Bruegel för att göra en politisk kommentar till de spanska habsburgska härskarna i Flandern vid den här tiden (notera den habsburgska vapenskölden på den högra framsidan av huvudbyggnaden i Census och de spanska trupperna i rött i Massakern som arresterar bönder och slår in dörrar). När det gäller Audens språk kan vi här se att ”det fruktansvärda martyrskapet måste ha sin gång” (de oskyldiga pojkarna som utsattes för Herodes’ vrede betraktas traditionellt som de första av de kristna martyrerna). Vi kan se fem av de där hundarna i Audens dikt som går sin gärning och en approximation av ”the torturer’s horse / Scratches its innocent behind on a tree”. Kinney säger ”Endast en tortyrhäst står dock nära ett träd, och den kan inte gnugga sig mot det eftersom en annan soldat, med en murbräcka, står mellan hästen och trädet …. Ändå måste detta vara den häst Auden har i åtanke, eftersom det är den enda tortyrhästen i Bruegels verk och den enda målningen med hästar nära träd.”

Rader 14-21:

Landskap med Ikaros fall (katalogiserat på museet som ”La Chute d’Icare”) förvärvades 1912. Detta är det enda kända exemplet på Bruegels användning av en scen från mytologin, och han baserar sina figurer och sitt landskap ganska nära på myten om Daidalos och hans son Ikaros som Ovid berättar i sina Metamorfoser 8, 183-235. Den målning som Auden såg trodde man tills nyligen att den var gjord av Pieter Brueghel den äldre, även om man fortfarande tror att den är baserad på ett förlorat original av honom. Målningen föreställer flera män och ett skepp som fredligt utför dagliga aktiviteter i ett charmigt landskap. Medan detta sker syns Ikaros i bildens nedre högra hörn, med benen utspända i absurda vinklar och drunknande i vattnet. Det finns också ett flamländskt ordspråk (av det slag som avbildas i andra verk av Bruegel): ”Och bonden fortsatte att plöja…”. (En de boer … hij ploegde voort”) som pekar på människors likgiltighet inför sina medmänniskors lidande.