Tip van de week: DRA en DRO – Differentiële bekrachtigingsinstrumenten voor gedragsverandering

De afgelopen tijd hebben we ons verdiept in verschillende soorten differentiële bekrachtiging. We hebben gekeken naar waarom gedifferentieerde bekrachtiging waardevol is en hoe je DRI kunt gebruiken. Vandaag kijken we naar twee andere die nauw verwant zijn: Differentiële Bekrachtiging van Alternatief Gedrag (DRA) en Differentiële Bekrachtiging van Ander Gedrag (DRO).

DRA is “een procedure voor het verminderen van probleemgedrag waarbij bekrachtiging wordt gegeven voor een gedrag dat dient als een wenselijk alternatief voor het gedrag dat moet worden verminderd en wordt ingehouden na instanties van het probleemgedrag (bijv. het bekrachtigen van het voltooien van academische werkbladitems wanneer het gedrag dat moet worden verminderd talk-outs zijn)” (Cooper, Heron, & Heward, 2007). Het belangrijkste om hier te onthouden is dat als je een DRA implementeert, er een gespecificeerd alternatief gedrag is geselecteerd voor bekrachtiging.

Bij voorbeeld, juffrouw Watson wil dat haar leerlingen stoppen met het roepen van antwoorden. Ze besluit dat ze leerlingen die antwoorden roepen niet zal versterken. In haar situatie betekent dit dat als een leerling roept, zij hem geen aandacht zal geven, ook niet als zij hem eraan herinnert niet te roepen. Ze gaat het alternatieve gedrag van het opsteken van je hand versterken. Dit is een heel gebruikelijke toepassing van DRA, en het werkt goed.

In een ander voorbeeld, Lisa’s dochter huilt vaak als ze niet krijgt waar ze om gevraagd heeft. Soms leidt dit tot aandacht, en soms leidt het ertoe dat Lisa uiteindelijk toegeeft en het voorwerp geeft. Lisa besluit om DRA te gebruiken om dit gedrag aan te pakken. Met deze interventie, elke keer dat haar dochter “Oké” zegt in plaats van te huilen als haar een voorwerp wordt geweigerd, geeft Lisa versterking in de vorm van aandacht of spelen met een ander voorwerp dan was gevraagd.

DRO is heel vergelijkbaar. Het is “een procedure voor het verminderen van probleemgedrag waarbij bekrachtiging afhankelijk is van de afwezigheid van het probleemgedrag tijdens of op specifieke tijdstippen” (Cooper, Heron, & Heward, 2007). Met DRO zou je elk gedrag versterken dat niet het gedrag is dat je wilt veranderen.

Bij voorbeeld, mevrouw Cuthbert merkt dat Anne vaak uit het raam staart tijdens het schoolfeest. Ze besluit DRO toe te passen. Ze stelt een MotivAider in op intervallen van 5 minuten. Telkens als de MotivAider zoemt, kijkt ze op en als Anne iets anders doet dan uit het raam staren, geeft mevrouw Cuthbert een beloning. (Er zijn twee manieren om DRO te implementeren, waar we in een toekomstige post op zullen ingaan.)

DRO is vooral nuttig omdat het breed toepasbaar, relatief snel, en vaak duurzaam en algemeen is (Mayer, Sulzer-Azaroff, & Wallace, 2014). Wel moet je je ervan bewust zijn dat je het risico loopt dat je ander ongewenst gedrag versterkt. Het kan er ook voor zorgen dat je je concentreert op het “negatieve”, omdat je altijd op zoek bent naar het probleemgedrag of de afwezigheid van het probleemgedrag (in tegenstelling tot een specifiek gewenst gedrag, zoals bij DRA.)
DRA en DRO zijn nuttige hulpmiddelen om toe te voegen aan je arsenaal van hulpmiddelen voor gedragsverandering. Je vraagt je misschien af waarom het belangrijk is om de verschillen tussen DRI, DRA en DRO te overwegen. Het belangrijkste om te onthouden is dat het gebruik van deze termen en het begrijpen van de mogelijke strategieën voor versterking uw implementatie van interventies en uw communicatie met andere volwassenen die deze interventies implementeren verbetert.

Cooper J.O, Heron T.E, Heward W.L. Applied behavior analysis (2nd ed.) Upper Saddle River, NJ: Pearson; 2007

Geschreven door SAM BLANCO, MSED, BCBA

Sam is een ABA-aanbieder voor leerlingen van 3-12 jaar in NYC. Ze werkt al tien jaar in het onderwijs met leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen en andere ontwikkelingsachterstanden. Sam heeft strategieën ontwikkeld om een veelheid aan academische, gedrags- en sociale doelen te bereiken. Sam is momenteel bezig met haar PhD in Toegepaste Gedragsanalyse aan het Endicott College.