Stor alk

Stor alk (Pinguinus impennis), även kallad garefowl, flyglös sjöfågel, utdöd sedan 1844. Stor alk tillhörde familjen Alcidae (ordningen Charadriiformes). De häckade i kolonier på klippöar utanför Nordatlantens kuster (St Kilda, Färöarna, Island och Funk Island utanför Newfoundland). Subfossila lämningar har hittats så långt söderut som i Florida, Spanien och Italien.

stor alk
stor alk

Stor alk (Pinguinus impennis), litografi av en illustration av John James Audubon.

Från The Birds of America, from Drawings Made in the United States, Vol. VII, av John James Audubon, 1844

Kroppen på den stora alk var cirka 75 cm lång, vingarna, som användes för att simma under vattnet, var mindre än 15 cm långa. Den stora svarta näbben bar åtta eller fler tvärgående rännor. Fågeln stod upprätt på land. Den hade svart rygg och huvud, vit framsida och en stor vit fläck mellan näbben och ögat.

Som ytterst försvarslös dödades storskarvar av rovgiriga jägare för att få mat och bete, särskilt under det tidiga 1800-talet. Enormt många fångades, och fåglarna drevs ofta upp på en planka och slaktades på väg in i ett fartygs lastrum. De sista kända exemplaren dödades i juni 1844 på ön Eldey på Island. Ungefär 80 storlommar och ett lika stort antal av deras ägg finns bevarade på museer. De närmaste levande släktingarna är den rakbladsnäbbade auken, som är cirka 40 cm lång.