Tänker din kropp att kaffe, ris och ost är gluten? Vad experterna säger om korsreaktivitet

Vissa livsmedel (som majs, ris och mejeriprodukter, för att nämna några) har proteiner som är så lika gluten att din kropp kan förväxla dem med gluten trots att de saknar det specifika proteinet, i en process som kallas korsreaktivitet.

När detta inträffar kan ditt immunförsvar betrakta de två livsmedlen som likadana. Med andra ord, om du lägger till ost till ditt glutenfria bröd, men ändå upplever uppblåsthet, gaser, huvudvärk och andra symtom på glutenintolerans, kan det vara proteinerna i osten som ligger bakom.

”På samma sätt som antikroppar kan förväxla kroppens egna vävnader med glutenrelaterade främmande molekyler, om det finns andra livsmedel som också har mycket liknande molekylstrukturer, kan de antikroppar som redan har tillverkats för att känna igen och angripa de glutenrelaterade molekylerna också känna igen och angripa dessa andra livsmedelsmolekyler”, säger Stephanie Berg, N.D. När det här händer, säger Berg att immunförsvaret kan gå på högvarv, vilket resulterar i smärta orsakad av inflammation.

Gluten är bara ett protein som finns i vete, råg och korn, men det finns andra proteiner som har en mycket liknande molekylär struktur som gluten. ”I en person vars immunförsvar aktiveras för att reagera på glutenproteinet kan immunförsvaret också attackera och reagera på dessa andra proteiner som efterliknar gluten”, förklarar kardiologen Steven Gundry M.D.

I en artikel som han presenterade vid American Heart Association Lifestyle and Epidemiology Annual Conference och som publicerades i tidskriften Circulation, rapporterade han att 70 % av de glutenkänsliga patienterna reagerar på flera proteiner i majs. Ris, konstaterade han, har också ett protein som efterliknar gluten.

Lyla Blake-Gumbs, M.D., en certifierad läkare inom familje- och funktionsmedicin vid SteadyMD, säger att livsmedelsproteiner med aminosyror (proteinunderenheter) som liknar tillräckligt mycket för att kunna ”förväxlas” med proteinerna i gluten kan orsaka denna typ av korsreaktivitet.

Enligt en studie från 2013 som publicerades i Food and Nutrition Sciences har nära 30 procent av patienterna med glutenkänslighet ett dåligt svar och fortsätter att uppleva symtom på en glutenfri diet. Bristen på förbättring av symtomen efter att ha följt en glutenfri diet, menar de, kan vara förknippad med bristande följsamhet till kosten eller korsreaktiva epitoper som utlöser ett tillstånd av förhöjd immunologisk reaktivitet hos glutenkänsliga personer. Med andra ord kan andra livsmedel som de äter orsaka en liknande gluteninducerad reaktion.