Hörande vs. lyssnande

När det gäller likheterna mellan att lyssna och höra är den enda likheten att du använder dina öron i båda fallen. Efter det är de väldigt olika. Har du till exempel någonsin haft en anställd som kommit in på ditt kontor och du sitter vid datorn? Du är upptagen, du har saker att göra, så medan de står där och pratar med dig är din kropp vänd mot datorn, dina ögon är riktade mot datorn och ett öra, eller kanske två, är ägnat åt den stackars själen på andra sidan ditt skrivbord.

Bortsett från det avskyvärda kroppsspråket som du uppvisar (”Det jag gör på datorn är viktigare än du”) lyssnar du antagligen inte riktigt på vad personen säger till dig. Jag talade nyligen med ledarskapsexperten Don Andersson om skillnaden mellan de två och hur vi kan förbättra vår förmåga att lyssna.

”De flesta av oss har begåvats med förmågan att höra, men få av oss har tagit hörandet och förfinat det till konsten att lyssna”, säger han. ”Vi tenderar att vara defensiva när vi hör. Oftast förväntar vi oss att människor ska säga saker som passar in i våra kategorier, så vi är verkligen inte så öppna för att höra vad de säger som vi skulle kunna vara.”

Många gånger är vi också upptagna med att förbereda vårt svar så fort den andra personen börjar tala, innan de ens har fått tio ord ur munnen.

”En del av tiden när vi lyssnar hör vi några få ord och vi hoppar in i redigeringsrummet i vårt sinne för att förbereda ett svar innan vi har uppmärksammat allt som de säger”, säger Andersson. ”Innan de är klara svarar vi och vi svarar inte på rätt sätt.”

Nästa gång du är i en konversation med någon, eller hör en annan, se hur många gånger den ena parten avbryter den andra innan han eller hon är färdig med att tala. Kontrollera dig själv om du får lust att hoppa in innan den andra personen är klar. Vi lever i ett samhälle med mikrovågsugn, drive-thru och höghastighetståg nuförtiden, så vi har bråttom, bråttom, bråttom, till och med när det gäller konversationens konst.

För att förbättra din förmåga att lyssna föreslår Anderson att du sammanfattar vad personen säger efter att han eller hon har talat färdigt, för att försäkra dig om att du har förstått det rätt, ungefär som: ”Det här är vad jag hörde dig säga, säg mig vad jag kanske hörde felaktigt”.

”De flesta människor kommer att vara mycket öppna för det”, säger han. ”De flesta vill veta att du verkligen har lyssnat, oavsett om du håller med eller inte.”

Det gäller också att lyssna efter det som inte sägs. Om du tror att en person håller tillbaka eller inte säger allt han eller hon vill, svara med ett enkelt ”Som…”, ”Eftersom…” eller ”Och…”.

”Ofta kan jag använda ett ord som ’eftersom’ och då kan jag hålla tyst och lyssna på dem”, säger Andersson.

Nästa vecka kommer han att dela med sig av fler råd om hur du kan förbättra din förmåga att lyssna.

Lär dig mer om det här ämnet

Andersson Group